Citi resursi

Akadēmiskā terminu datubāze “AkadTerm”

Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas izstrādāto un apstiprināto terminu apkopojums

Tilde Terminology

Sabiedrības “Tilde” terminoloģijas pakalpojumu portāls, kas piedāvā dažādus terminoloģijas mākoņpakalpojumus

EuroTermBank

Integrēts terminu datubāzes pakalpojums, kas nodrošina vienotu piekļuvi Eiropas terminoloģijas resursiem un terminoloģijas publicēšanas saskarnei

ODLIS (Online Dictionary for Library and Information Science)

Bibliotēku un informācijas zinātnes tiešsaistes vārdnīca, kuras pamatā tāda paša nosaukuma iespiedizdevums